Opgradering af grussti mellem Alfarvejen og Byvejen

Kære naboer og interessenter

Opgradering af grussti mellem Alfarvejen og Byvejen – Jeres bemærkninger

Jeg skriver til Jer, fordi vi nu er ved at planlægge udførelsen af opgradering af den eksisterende grussti mellem Byvejen og Alfarvejen. Opgraderingen består i anlæggelsen af en ca. 2m bred asfaltsti og etablering af pullertbelysning langs med stien.

Pullertbelysningen er valgt for at fremme trygheden men også for at belysningen ikke skal fremstå dominerende og med væsentlig ”lysforurening”, i tråd med vores belysningspolitik. Pullerterne er i cortenstål af typen Bysted, som bl.a. også er etableret med den nyanlagte sti, langs Lavringe Å, i Lejre.

Desuden kan det oplyses at der vil blive opsat et nyt bomsystem op ved sti-tilslutningen ud til Byvejen.

Anlægsmidlerne, til opgraderingen af stien, blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen d .22.1.2019 efter indstilling fra Udvalget for Teknik & Miljø d.7.1.2019

Vi er umiddelbart af den opfattelse at projektet er tilpasset og stemmer overens med de tidligere henvendelser kommunen har modtaget. Vi forventer at udføre projektet i løbet af efteråret 2019. Kortbilag fra sagsfremlæggelsen er vedlagt.

Vi vil dog gerne give jer muligheden for at komme med jeres eventuelle bemærkninger inden vi planlægger den endelige udførelse.

I bedes venligst fremsende jeres bemærkninger til min mail.

Er der spørgsmål til ovenstående, står jeg til disposition.

Med venlig hilsen Johnny Christiansen
Vejingeniør
Teknik & Miljø
Trafik / Vejteamet

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.